VASTUULLISUUS
Keskiviikko, 12 Kesäkuu 2024 06:48

Vastuullisuus

 

Mikkelin alueen harrasteliigat ry on vastuullinen monilajiliikuntaseura, joka liikuttaa Mikkelin alueella vauvasta vaariin. Seuramme tärkeimmät arvot ovat yhteisöllisyys, monipuolisuus ja rento ilmapiiri. Nämä arvot ohjaavat toimintamme vastuullisuutta sekä niiden avulla voimme rakentaa hyvin organisoidun toimintaympäristön, jossa harrastaminen on helppoa kaikille.

 

MAHL on sitoutunut Reilun Pelin urheilyhteisön eettisiin periaatteisiin ja on tutustunut Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan. Seurassamme vastuullisuustyötä johtaa ja tarkastelee seuran hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa.

 

 

HYVÄ HALLINTO

Seuramme säännöt, yhdistysrekisteriote ja yhteistiedot ovat kunnossa ja ajantasaiset. Hallitus ja toimihenkilöt ovat sitoutuneet toimimaan seuran arvoja ja sääntöjä noudattaen.


Päätöksiä tehdessämme kuuntelemme jäsenistöä sekä viestimme avoimesti ja ajankohtaisesti.


Toimintamme herättää luottamusta. Seuran taloudenpito ja varainhankinta on vastuullista, avointa ja läpinäkyvää. Taloutta suunnitellaan realistisin tavoittein ja seurataan toiminnoittain. Hallitus tarkastelee taloutta kuukausittain.


Seuran päätoimisilla työntekijöillä on kirjalliset työsopimukset. Seura on sitoutunut noudattamaan työsuhteissa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

 


TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Meille jokaisen harrastajan terveys, turvallisuus ja hyvinvointi on tärkeää.


Varmistamme käytössä olevien tilojen turvallisuuden ennen toiminnan alkua ja mahdollisista puutteista ilmoitamme tilan vuokraajalle.


Turvallinen toimintaympäristö tarkoittaa meille myös hyvää ilmapiiriä kaikessa toiminnassamme. Toiminnassamme kaikki harrastajat ovat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Mikäli toiminnassa havaitaan epäkohtia, voi kuka tahansa seurassa epäkohdan havainnut olla yhteydessä ensin toiminnan ohjaajaan tai suoraan hallituksen puheenjohtajaan. Et ole yksin -tukipalvelu tarjoaa myös valtakunnallista keskusteluapua, mikäli kohtaat epäasiallista käytöstä urheiluharrastuksessa.


Seurassamme vapaaehtoisina ja palkattuina toimijoita arvostetaan ja heidän jaksamisensa ja hyvinvointi on meille tärkeää. Heidän osaamistaan tuetaan koulutuksilla.


Haluamme varmistaa toimintamme turvallisuuden ja tarkastamme kaikilta alaikäisten kanssa työskenteleviltä rikosrekisteriotteen ennen työsuhteen alkua.

 

Kaikki toimintamme on terveyttä edistävää ja kannustaa terveellisiin elämäntapoihin.

 

 

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

MAHL:n toiminta on avointa kaikille.


Haluamme tarjota kaikille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Kaikki seuran toimijat ovat sitoutuneet kohtelemaan kaikkia seuratoiminnassa mukana olevia yhdenvertaisesti.


Haluamme lisätä alueemme matalan kynnyksen harrastustoimintaa pitämällä harrastusten kustannukset mahdollisimman edullisina harrastajillemme. Haluamme, että toimintamme ja talous on läpinäkyvää kaikille. Olemme esitelleet seuran kotisivuilla seuran talouden.


Viestintämme on monipuolista ja haluamme kuva- ja sanavalinnoilla tukea tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

 

 

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Tunnemme ja kannamme vastuun ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista. Olemme sitoutuneet vähentämään ympäristön- ja ilmaston kuormitusta seuraavasti:


- Seurallamme on lainavarusteita, joita voi jokainen lainata.
- Seuran pelipaidat ja -liivit eivät ole nimikoituja, jotta useampi ihminen voi tarvittaessa käyttää niitä.
- Pyrimme järjestämään toimintaa mahdollisimman paljon lähiliikuntapaikoilla, jottei kuljetuskustannuksia syntyisi.
- Kannustamme liikkumaan tapahtumiin pyörillä tai jalkaisin.
- Viestintämme on pääasiassa sähköistä.
- Huolehdimme tilojen puhtaudesta käyttömme jälkeen, keräämällä roskat ja muut jätteet pois saleista, kentiltä ja katsomoista.
- Tapahtumissa, kerhoissa ja leireillä, joissa seuralla on ruokatarjoilut, huolehdimme asianmukaisesta jätteiden kierrätyksestä.

 

 

ANTIDOPING

Harrastamme reilusti ja puhtaasti. Emme käytä kiellettyjä aineita emmekä menetelmiä. Kunnioitamme muita harrastajia.