SOHVA
Torstai, 16 Elokuu 2018 06:37

 

malli3

 

 

MAHL on saanut ESR -hankerahaa 305.000,00 euroa vuoden 2020 loppuun saakka, summasta 20% on MAHL:n omarahoitusta. Raha on myönnetty MAHL:n Sohva (sosiaalinen oppiminen, halu vaikuttaa arkeen) hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä paikallista osaamista, sekä tarjota pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, sekä työikäisille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen kautta.

 

Hanke on käynnistynyt 1.9.2018. Mikäli koet itse, tai tiedät läheisiä tai tuttavia joille hankkeesta voisi olla hyötyä, ole yhteydessä Elina Purhoseen.

 

Yhteystiedot:

 

Elina Purhonen

Projektipäällikkö

elina(at)mahl.fi

044 984 2354

   
     

Vesa Pantzar

Projektiasiantuntija

vesa(at)mahl.fi

044 970 2681

 

Joonas Kauppinen

Projektiasiantuntija

joonas(at)mahl.fi

044 985 7929

 

IMG 20180907 WA0002Kuvassa vasemmalta oikealle Joonas, Elina ja Vesa. 

 

Hankkeen tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)


4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)


Sohva -hankkeen tavoitteena on lisätä paikallista osaamista. Hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ja
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, sekä työikäisille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen
kautta. Hankkeessa kehitetään uusia liikkumisen tapoja ja muotoja yhdessä kohderyhmän, alueen asukkaiden ja
muiden toimijoiden kanssa.


Hankkeen tavoitteena on lisätä osallisuutta, sekä kohderyhmälle mahdollisuuksia kokea arki merkityksellisenä.
Kohderyhmä osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä
hyvinvointipalveluita, lisäämään asukkaiden aktiivisuutta, yhteistyötä eri toimijatahojen välillä (mm. Poliisin Ankkuritoiminta) sekä rohkaistaan kokeilemaan uutta ja hyödyntämään paremmin olemassa olevia tiloja ja alueita (erityisesti alueiden omaleimaisuus).


SOHVA -hanke on toimintatavaltaan uusi verkostomainen hanke, joka yhdistää matalan kynnyksen MAHL:n nykyisen
toiminnan laajentamisen Etelä-Savon alueelle, yhteistyössä Mikkelin työvoimapalveluiden, elintapaneuvonta -
hankkeen (Vesote), Osaamisen kehittämispajat –hankkeen (Oske -hanke) ja Meijän Mikkeli –hankeen (jos käynnistyy 1.7.2018) kanssa. Toimintaa johtaa projektipäällikkö yhdessä projektikoordinaattorin kanssa.


Hankkeessa on tavoitteena työllistää erilaisin tukitoimin 12-16 henkilöä, joille räätälöidään yksilöllinen ohjelma. Niille, jotka eivät ole työllistämistukikelpoisia, toiminta järjestetään aktivointitoimenpiteinä (mielekäs arkirytmi, vapaaehtoistyö).


Hankkeen toteutus:


1. Hankkeen esittelyt keskeisille toimijatahoille (Oske -hanke, Olkkari, TE-toimisto, Poliisin Ankkuri -toiminta,
Toimintakeskus, ViaDia, Estery). Tunnistetaan muiden toimijoiden avulla kohderyhmät, vältetään päällekäisyyttä,
tuetaan eri toimijoiden palveluntarjonnan puutteita liikunnallisesta näkökulmasta. Jo nykyisellään MAHL:n toiminnassa on mukana useita kohderyhmän henkilöitä.


2. Tarjotaan mahdollisuus kohderyhmälle henkilökohtaiseen keskusteluun.


3. Järjestetään koulutuspäiviä/työpajoja kohdedyhmälle säännöllisesti (alkuun viikoittain, jatkossa kuukausittain).
Näissä esitellään hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia (harrastaminen/toimiminen MAHL:ssa, elintapaneuvonta ja -ohjaus, työllistymistukipalvelut, koulutus).


4. Muodostetaan verkosto/ryhmä, jossa kullakin kohderyhmän henkilölle laaditaan henkilökohtainen
toimintasuunnitelma, ja rooli verkostossa (tunnistetaan henkilöiden osaaminen, ja koulutustarpeet).


5. Kohderyhmän henkilöille käynnistetään yhteinen toiminta, arkielämän edellytyksille:
- järjestetään yhdessä tapahtumia, tutustutaan MAHL:n toimintaan osallistujana sekä toimijana (kokeillaan eri toimintoja, esim. tuomari, toimitsija, kanttiini, mediapalvelut yms.)
- järjestetään elintapaohjausta, tehdään elintapamittauksia ja luodaan jokaiselle henkilökohtainen elintapaohjelma. Mikäli tunnistetaan päällekäisyyttä muiden hankkeiden osallisten kanssa, ohjataan kohderyhmän henkilöt oikean hankkeen pariin. Vältetään päällekkäisyyttä.


6. Kartoitetaan mahdollisuuksia toimintojen opinnollistamiseen ja tutkinnonosien toteuttamiseen hankkeen toiminnassa yhteistyössä Esedun ja Oske -hankkeen kanssa. Tunnistetaan ja vältetään päällekkäisyyttä muiden hankkeiden kanssa, ohjataan oikean hankkeen pariin.


7. Kartoitetaan ja tarjotaan koulutus- ja oppisopimuspaikkoja kohderyhmälle. Ohjataan henkilöt oikean
koulutustarjoajan/oppisopimuspaikan piiriin.

 

 

ELY LA01 Logo FI B3 RGB   VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb      EU ESR FI vertical 20mm rgb